กางเขนคือชีวิต

19
Aug

กางเขนคือชีวิต
Key : G
Tempo : 65 bpm
ผู้เรียบเรียง : St.Music
# โน้ตเพลง
1 Lead Sheet
2 Chorus
3 Violin
4 Viola
5 Cello
6 เนื้อเพลง&คอร์ด