วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019

เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019
# Title Key Thai Inter Lead Sheet Chord
1 สาธุการพระนาม A
2 Kingdom comes D
3 พระเจ้าแสนดี (God, You’re so good) A
4 คู่ควรคำสรรเสริญ (worthy of it all) A
พิธีศีลมหาสนิท
ถวายทรัพย์