เพลงรอบนมัสการวัน Sunday 3 February 2019

03
Jan

 

เพลงรอบนมัสการวัน Sunday 3 February 2019
# Title Key Lead Sheet Chord
เตรียมใจ แสนชื่นบาน F
ชื่นชม เราจึงมีชัยในพระองค์ C
นมัสการ พระเจ้าของข้า
“พระองค์เป็นพระเจ้าของข้า…”
F
นมัสการ ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน F
ศีลมหาสนิท ที่กางเขน ที่กางเขน
ถวายทรัพย์
ปิดการประชุม สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร G