เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019

06
Jan
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019
# Title Key Lead Sheet Chord
1

พระเจ้าของข้า
“พระองค์เป็นพระเจ้าของข้า…”

F
2 สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น (Good Thing Will Happen)
“ให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักยิ่งใหญ่…”
Bb
3 ในนามเยซู (In Jesus’ Name)
“พระเจ้าสู้เพื่อพวกเรา…”
D
4

ทรงเป็นความหวังใจ (Hope of Heart)
“พระองค์บริสุทธิ์​ พระองค์ทรงพระคุณ…”

C
5 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (How Great Is Our God)
“พระองค์เต็มด้วยศักดิ์ศรี….”
C

เพลงรับศีลมหาสนิท :
เพลงตอบสนอง :

เพลงถวายทรัพย์ :

หมายเหตุ* Lead Sheet (โน้ตดนตรีสากล) , Chord (เนื้อเพลง&คอร์ด)

Leave a Comment