เพลงรอบนมัสการวัน Sunday 10 February 2019

06
Feb

 

เพลงรอบนมัสการวัน Sunday 10 February 2019
# Title Key Lead Sheet Chord
เตรียมใจ รักวิเศษ D
ชื่นชม พระเจ้าเป็นความรัก D
ชื่นชม ความสุขอยู่ในใจฉัน D
นมัสการ สุดหัวใจ E
นมัสการ ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป E
นมัสการ ที่กางเขน (ฉันคุกเข่าลง) E
ศีลมหาสนิท
ถวายทรัพย์ ที่กางเขน ที่กางเขน
ปิดการประชุม สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร