เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019

08
May
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019
# Title Key Thai Inter Lead Sheet

Chord

เตรียมใจ หักโซ่ตรวนจองจำ (Break every chain)
Em | C | G | D
Em
เตรียมใจ เร้าในใจ (Wake) Em
นมัสการ พระเจ้าของเรา (Our God) Em
นมัสการ พระเจ้ายิ่งใหญ่ (How Great Thou Art) A
นมัสการ จงมาเปล่งเสียง (Shout to The Lord) A
ถวายทรัพย์