เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019

13
Jan
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019
# Title Key Lead Sheet Chord
1

เราจะเดินในทางของพระเยซู
“เราจะเดินในทางของพระเยซู…”

C
2 วันนี้เป็นวัน
“วันนี้เป็นวัน…”
D
3 ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า
“ในทุกหญ้าของพระเจ้า…”
D
4 ฉันมีพระเยซู ฉันจะไม่หวั่นไหว
“ฉันมีพระเยซู ฉันจะไม่หวั่นไหว….”
D
5 พระองค์ทรงเป็นพระศิลาแห่งความรอด
“พระองค์ทรงเป็นพระศิลา….”
Bm


เพลงรับศีลมหาสนิท :
ที่กางเขน ที่กางเขน

เพลงตอบสนอง :
เพลงถวายทรัพย์ :

Lead Sheet

 

Chord