เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

11
Jun
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 16 June 2019
#
Title
Key
Inter
Lead Sheet
Chord
1
พระองค์ดี (You are good by Bethel) A
2
เราทุกคนสรรเสริญ (Everyone Praise) A
3
ผู้ไถ่ที่งามเลิศ (Beautiful Saviour) A
4
พระองค์ดี (You are good) A
รับศีล
ถวายทรัพย์