เพลงรอบนมัสการวันที่ 1 กันยายน 2019

28
Aug
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019
#
ชื่อเพลง
Key
Tempo
VDO
Lead Sheet
Lyrics & Chord
1
เสริมกำลังใหม่ (Everlasting God)
C (light), C (light), Solo, V1, Pre, C, Solo, C, Pre, C, C, Solo, Pre(light), Pre(light), B, B, C
B = ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์ ทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์ ทรงเป็นพระเจ้า
G
115
2
ผู้รอคอย (Those Who Wait)
V1, Pre, C, V1, Pre, C, Solo, C, C
G
130
3
บินดั่งนกอินทรีย์ (Eagle’s Wings)
V1, C, C, V1(Eng), C(Eng), C(Eng), C, C, L, L, L, L
G
110
4 พระองค์คู่ควรคำสรรเสริญ (Worthy of it all)
V1, C, Intro, V1, C, C, Solo (light), B, B, B (Eng), C (Eng), C, C
G 65
มหาสนิท
ถวายทรัพย์