รอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

16
Apr
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019
# Title Key Thai Inter Lead Sheet Chord
1 วันยินดี (Happy Day) A
2 สาธุการพระนาม (Blessed be your name) A
3 ชั่วนิจนิรันดร์ (Forever) G
4 กางเขนคือชีวิต (Karna Salib Mu) G
พิธีศีลมหาสนิท เพราะรักของพระองค์ D
ถวายทรัพย์ สาธุการพระนาม (Blessed be your name) A