เพลงรอบนมัสการวันที่ 22 กันยายน 2019

21
Sep
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019
#
ชื่อเพลง
Key
Tempo
VDO
Lead Sheet
Lyrics & Chord
1
Thank you lord (Don Moen) G 90
2
สาธุการพระนาม (Blessed be your name) A 120
3
พระองค์ผู้ทรงสมควร G 75
4 ที่กางเขน (At The Cross) E 85
มหาสนิท
ถวายทรัพย์

Leave a Comment