เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

18
Jun
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019
#
Title
Key
Inter
Lead Sheet
Chord
1
ข้าร้องสรรเสริญแด่พระเจ้า Em
2
โห่ร้อง (Shout Of The King) Em
3
คือพระคุณอัศจรรย์ (This is Amazing Grace) D
4
 ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป (I could sing of your love forever) D
5
พระองค์เท่านั้น (For You Alone) A
ถวายทรัพย์