เพลงรอบนมัสการวัน Sunday 24 February 2019

22
Feb

 

เพลงรอบนมัสการวัน Sunday 24 February 2019
# Title Key Lead Sheet Chord
เตรียมใจ

นี่เป็นนิเวศแห่งจอมราชา

E
ชื่นชม

พระราชกิจของพระเจ้า

E
ชื่นชม

ด้วยรักจากหัวใจ

E
นมัสการ

ข้ามีชีวิตได้อย่างไร (How could I live)

E
ศีลมหาสนิท
ถวายทรัพย์ ที่กางเขน ที่กางเขน
ปิดการประชุม สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร