เพลงรอบสมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

24
Mar

 

 

เพลงรอบนมัสการวัน Sunday 24 March 2019
# Title Key Lead Sheet Chord
1 วันแห่งการสรรเสริญ (w501)
ฟังสิ ได้ยินไหม…..
D
2 พระเจ้าประทับที่นี่ (God is here)
ขอทรงให้สายตาได้มองเห็นพระองค์…
D
3 พระองค์เท่านั้น (For you alone)
เมื่อวางชีวิตไว้ในพระหัตถ์…
G
ถวายทรัพย์
พิธีศีลมหาสนิท