เพลงรอบนมัสการวันที่ 25 สิงหาคม 2019

20
Aug
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019
#
ชื่อเพลง
Key
Tempo
VDO
Lead Sheet
Lyrics & Chord
1
คือพระคุณอัศจรรย์ (This is amazing grace) D
100
2
ในนามเยซู (In Jesus name) D
130
3
มงกุฏแห่งผู้มีชัย (Victor Crown) C
110
4 กางเขนคือชีวิต G 65
มหาสนิท
พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยง (The King of Love My Shepherd Is) G 85
ถวายทรัพย์