เพลงรอบนมัสการ วันที่ 25 ธันวาคม 2018

25
Dec
 
# Title
Key Lead Sheet Chord
1 ฑูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง
(Angle we have heard on high)
E
2 ให้พระเยซูเป็นของขวัญ
(เพราะรักจึงทรงประทาน…)
E
3 ทุกๆ สิ่ง
(ชีวิตข้าเป็นของพระองค์)
D/E

เพลงรับศีลมหาสนิท :
เพลงตอบสนอง :

เพลงถวายทรัพย์ :

หมายเหตุ* Lead Sheet (โน้ตดนตรีสากล) , Chord (เนื้อเพลง&คอร์ด)