เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019

23
Apr
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019
# Title Key Thai
Inter
Lead Sheet

Chord

เตรียมใจ นามพระองค์ทรงแสนงดงาม (What a beautiful Name) C
นมัสการ เชื่อจึงรับใช้ (Cause I Believe)
“ฉันรู้พระคริสต์ทรงเป็นเเหล่งชัยชนะ…”
C

นมัสการ มงกุฎเเห่งผู้มีชัย (Victor Crown) G
พิธีศีลมหาสนิท
ถวายทรัพย์