เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

29
May
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019
#
Title
Key
Thai
Inter
Lead Sheet
Chord
1
พระเยซูเป็นที่รักของข้า (Jesus lover of my soul)
G
2
คือพระคุณอัศจรรย์ (This is Amazing Grace)
D
3

ฉันเต็มใจมากล่าว (Lord Your Goodness)

D-A
4
เยซูผู้ไถ่ที่งามเลิศ (Beautiful Saviour)
A
5
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (How great is our god)
G
ถวายทรัพย์
คือพระคุณอัศจรรย์ (This is Amazing Grace)