เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018

30
Dec
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018
# Title
Key Lead Sheet Chord
1

ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก
“ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกและการคร่ำครวญ…”

D
2 ข้ามีความสุขใจ
“ข้ามีความสุขใจ ในทางพระเยซู…”
D
3 พระองค์ทรงสมควร (Lord you are worthy)
“วันเวลาจะเปลี่ยนไป พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง…”
G
4

สรรเสริญพระนามพระองค์
“พระองค์บริสุทธิ์​ พระองค์ทรงพระคุณ…”

Bm

เพลงรับศีลมหาสนิท :
เพลงตอบสนอง :

เพลงถวายทรัพย์ :

หมายเหตุ* Lead Sheet (โน้ตดนตรีสากล) , Chord (เนื้อเพลง&คอร์ด)