เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

29
Jun
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019
#
Title
Key
Inter
Lead Sheet
Chord
1
ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป (I could sing of your love forever) D
2
เพราะเรามีรักยิ่งใหญ่ Dm
3
ในพระนามพระเยซู (องค์พระวิญญาณ) Dm
4
ยาเวห์พระเป็นเจ้า F+G
5
พระสิริ โอพระสิริ G
ถวายทรัพย์