รอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

31
Mar

 

 

เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019
# Title Key Thai Inter Lead Sheet Chord
1 เทฝนลงมา (Send your rain) Bb – C
2 เราจึงมีชัยในพระองค์ (This Is How We Overcome) C
3 พระองค์ล้อมจิตใจ (Your Love Is Beautiful) C#m
4 ช่างปั้น (The Potter’s Hand) G
พิธีศีลมหาสนิท กางเขนคือชีวิต (True Worshippers 6) G
ถวายทรัพย์ พระองค์ล้อมจิตใจ (Your Love Is Beautiful) C#m