เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019

30
Apr
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019
# Title Key Thai Inter Lead Sheet

Chord

เตรียมใจ เหนือโลกา (บงกช) A
เตรียมใจ องค์ราชาของดวงใจ A
นมัสการ ราชาแห่งดวงใจ A
นมัสการ โฮซันนา E
พิธีศีลมหาสนิท
ถวายทรัพย์