รอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019

07
Apr
รอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019
# Title Tempo Key Thai Inter Lead Sheet Chord
1 สาธุการพระนาม (Blessed be your name) 60 A
2 พระองค์ทรงรักเราก่อน (Kingdom comes) 150 Bm
3 พระเจ้าแสนดี (God, You’re so good) 70 A
4 คู่ควรคำสรรเสริญ (worthy of it all) 70 A
พิธีศีลมหาสนิท              
ถวายทรัพย์              
เพลงตอบสนอง สิ่งเดียว (501) 70 A