เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2019

01
Jul
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2019
#
ชื่อเพลง
Key
Tempo
VDO
Lead Sheet
Chord
1
แด่พระองค์ที่ข้ารัก (ประยุทธ สาริมาน) A
80
2
คือพระคุณอัศจรรย์ (This is amazing grace) D
100
3
ฉันเต็มใจมากล่าว (Lord Your Goodness) D/E/F
130
4
ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป (I could sing of your love forever) D 85
5
เยซูผู้ไถ่ที่งามเลิศ (Beautiful Saviour) A 50
ถวายทรัพย์ คือพระคุณอัศจรรย์ (This is amazing grace) D 100