เพลงรอบนมัสการวันที่ 8 กันยายน 2019

05
Sep
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019
#
ชื่อเพลง
Key
Tempo
VDO
Lead Sheet
Lyrics & Chord
1
คือพระคุณอัศจรรย์ (This Is Amazing Grace) Phil Wickham D  100
2
สาธุการพระนาม (Blessed Be Your Name) Matt Redman A 120
3
ข้ามานมัสการ (Here I Am To Worship) Hillsong Worship E 75
4 โฮซันนา (Hosana) Hillsong United E 75
มหาสนิท
ถวายทรัพย์