รอบในนมัสการ 9 Dec 2018

09
Dec

เพลงเตรียมใจ
1. พระองค์ผู้ไม่เคยหลับไหล (He Never Sleeps) C / Lead Sheet

เพลงชื่นชม (Priase)
2. Wake (Hillsong United) G / Lead Sheet
3. Our God (Chris Tomlin) Em / Lead Sheet

เพลงนมัสการ (Worship)
4. พระวิญญาณ (Holy spirit) A / Lead Sheet / เนื้อเพลง&คอร์ด
5. จงมาเปล่งเสียง (Shout to the lord) A / Lead Sheet

เพลงถวายทรัพย์
1. ทูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง D / Lead Sheet
2. ความสุขวันคริสตมาส D / Lead Sheet

 

หมายเหตุ* Chord (เนื้อเพลง&คอร์ด), Lead Sheet (โน้ตดนตรีสากล)