เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

05
Jun
เพลงรอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 9 June 2019
#
Title
Key
Thai
Inter
Lead Sheet
Chord
1
พระองค์ทรงรักเราก่อน (Kingdom Come) Bm
2
วิงวอนในถิ่นกันดาร (Desert Song) D
3
ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป (I could sing of your love forever) D
4
 ซ่อนข้าไว้ (Still) C
5
 เยซูผู้ไถ่ที่งามเลิศ (Beautiful Saviour) A
ถวายทรัพย์