เพลงรอบนมัสการค่าย Him Thailand วันที่ 13 – 16 July 2019

22
Feb

 

# Title Key Tempo Lead Sheet
เตรียมใจ แด่พระองค์ ที่ข้ารัก A 80
ชื่นชม This Is Amazing Grace Eb 100
ชื่นชม ฉันเต็มใจมากล่าว E 145
นมัสการ พระเจ้าทรงเลี้ยงดู G 80
นมัสการ Give Thanks C 75
ถวายทรัพย์ ที่กางเขน ที่กางเขน
ปิดการประชุม สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร