ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป (I could sing of your love forever)

ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป (I could sing of your love forever)
Key : D
Tempo : 80 bpm
ผู้รับผิดชอบ : คริสตจักรฮิมหาดใหญ่
ผู้เรียบเรียง : เซนต์ วิสุทธา
# Title Sheet Music Sound VDO
1 Lead Sheet
2 Violin 1
3 Violin 2
4 Viola
5 Cello
6 Double Bass
7 Soprano
8 Alto
9 Tenor
10 Bass
11 Flute
12 Clarinet in Bb
13 Trumpet in C
14 Soprano Saxophone
15 Alto Saxophone
16 Tenor Saxophone
17 E.Guitar
18 Bass Guitar
19 Piano
20 Drum Set

Leave a Comment