เสียงของเวลา


การแสดงชุด : เสียงของเวลา (นมัสการ)
Medley : ข้าขอนมัสการ + เสียงของพระองค์ + นี่คือเวลา
ผู้เรียบเรียง Orchestra : เซนต์ วิสุทธา (St.Music)
# Title Sheet Music Sound VDO
1 Lead Sheet
2 Violin 1
3 Violin 2
4 Viola
5 Cello
6 Double Bass
7 Chorus Soprano
8 Chorus Alto
9 Chorus Tenor
10 Flute
Video Streaming Audio Streaming
Download PDF

Leave a Comment